Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Landesklinikum Wr. Neustadt

2700 Wiener Neustadt, Corvinusring 3-5

Phone: 02622/9004-0

Fax: 02622/9004-40302

E-mail: office@wienerneustadt.lknoe.at

Website:

Description

Abteilungen/Ambulanzen sowie Patienten- und Besucher-Information - siehe Webseite!

Topics
Hospitals
Hospitals public