Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Rauchfrei Telefon - NÖ Gebietskrankenkasse

Phone: 0810 810 013

Website:

Business Hours

Montag bis Freitag 10.00 - 18.00 Uhr
Topics
Health hotline
Nicotine addiction
Telephone helplines