Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Agentur Pax

2763 Pernitz, Hauptstraße 72
2763 Pernitz, Mathildensteig 13

Mobile phone: 0676/7242717 (Johanna Sacha)

E-mail: johanna.sacha@gmail.com

Description

Vermittlung von Betreuungskräften für 24-Std Betreuung

Topics
Care round the clock