Online-Service: Amtshelfer für Österreich, HELP.gv.at

Strona internetowa:

Bliższe informacje
Ministerstwo do Spraw Kobiet
Ministerstwo do Spraw Rodziny
Ministerstwo Edukacji
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Zdrowia