Zobacz też
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych
Mieszkania umożliwiające integrację społeczną