Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: www.oesterreich.gv.at (früher: HELP.gv.at)

Website:

Description

behördenübergreifenden Plattform

  • Hilfe und Informationen rund um Verwaltungsthemen zu allen Lebenslagen
  • ausgewählte Amtswege online erledigen
Topics
Application forms
State ministries