Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

SOZIAL.laden - Rotes Kreuz

2500 Baden, Wassergasse 22-26

Phone: 059144-52000

E-mail: baden@n.roteskreuz.at

Website:

Website:

Business Hours

Montag bis Freitag von 10.00 - 15.00 Uhr

Description

Sozialmarkt für Menschen mit geringem Einkommen

Topics
Social markets