Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Rotes Kreuz, Landesverband Niederösterreich (Zentrale)

3430 Tulln an der Donau, Franz-Zant-Allee 3-5

Phone: 059144-50000

Fax: 059144-950500

E-mail: office@n.roteskreuz.at

Website: