Zobacz też
Ergoterapia
Środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych fizycznie
Środki pomocnicze dla osób z wadami słuchu
Środki pomocnicze dla osób z wadami wzroku