Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

e-card Serviceline, Dachverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Phone: 050 124 33 11 (Ortstarif aus ganz Österreich)

E-mail: serviceline@e-card.or.at

Website:

Website:

Business Hours

Montag bis Freitag 07.00 - 19.00 Uhr
Topics
Health insurance card
Telephone helplines