Online-Service: Richtsätze und Grenzwerte 2021, DSA Ettenauer und DSAin Hörmann

Informacje ogólne
Zabezpieczenie społeczne
Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa
Urząd do spraw socjalnych