Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bartl Angela, Psychotherapie

2231 Strasshof an der Nordbahn, Anton-Lendler-Gasse 11

Mobile phone: 0664/3513451

E-mail: angela.bartl.psy@gmx.at

Website:

Topics
Psychotherapy
Psychotherapy for young persons