Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

112 Euro-Notruf

Phone: 112

Description

Notrufnummer in der Europäischen Union, in Österreich erfolgt dabei die Weiterleitung zur Polizei

weitere Informationen: http://www.sos112.info/

Topics
Emergency calls
Police