Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Privatkindergärten in NÖ

3109 St. Pölten, Wiener Straße 54

Phone: 02742/9005-13237

Fax: 02742/9005-13595

E-mail: post.k5@noel.gv.at

Website:

Topics
Day care for children
Kindergarden integration
Nursery school and child groups