Fachgebiet Sozialarbeit - Bezirkshauptmannschaft Amstetten

3300 Amstetten, Preinsbacher Straße 11

Telefon: 07472/9025-21590

E-mail: post.bham@noel.gv.at

Strona internetowa:

Centrala
Bezirkshauptmannschaft Amstetten

Opis

  • Beratung und Betreuung von Minderjährigen und deren Bezugspersonen
  • Schutz von Minderjährigen in Krisensituationen
  • Pflege- und Adoptiveltern (Eignungsüberprüfung)
  • Hilfe in besonderen Lebenslagen
  • Beratung zur Sozialhilfe
  • Hilfe für Menschen mit Behinderung
  • Beratung zu geeigneten Pflegeformen
Topics
Adopcja
Małoletni obcokrajowcy
Osoby niepełnosprawne - poradnictwo
Poradnictwo dla rodziców
Poradnictwo socjalne
Poród anonimowy
Prawo do opieki nad dzieckiem
Przemoc wobec dzieci
Rodziny zastępcze
Rodziny zastępcze - dofinansowanie
Terytorialny organ władzy administracyjnej w Austrii
Urząd do spraw dzieci i młodzieży
Zaniedbanie
Zaniedbywanie dziecka