Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Arzt- und Ärztinnensuche, Ärztekammer für Niederösterreich

Website:

Topics
Bladder diseases
Cancer diseases
Doctor
Eye diseases
Heart diseases
Immmunodeficiencies
Intestinal diseases
Kidney disease
Liver diseases
Mental diseases
Mentally ill young persons
Metabolic diseases
Muscular diseases
Neurological diseases
Pregnancy and birth
Respiratory diseases
Sick children
Skin diseases
Venereal diseases