Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Jedamski Doris, Magª.phil., Psychotherapie

2842 Königsberg, Olbersdorf 125

Mobile phone: 0664/3321024

E-mail: doris.jedamski@aon.at

Topics
Psychotherapy
Psychotherapy for young persons