Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

NEBA Netzwerk für Berufliche Assistenz, Sozialministeriumservice (früher: Bundessozialamt)

Website:

Description

Übersicht/Informationen über Jugendcoaching,Produktionsschule, Berufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz, Jobcoaching

 

Topics
Vocational integration for persons with disabilities
Vocational integration for young people