Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Arbeitersamariterbund, Landesverband NÖ (Zentrale)

3150 Wilhelmsburg, Obere Hauptstraße 44

Phone: 02746/5544

Phone: 14841 (Bestellung Krankentransport)

Phone: 144 (Notruf)

Fax: 02746/5544 -99210

E-mail: landesverband.noe@samariterbund.net

Website:

Description

  • Rettungs- und Krankentransporte
  • Katastrophenhilfe
  • Rettungsschule und Erste Hilfe Kurse
  • Ambulanzdienste
Topics
Ambulance
First aid
Patients' transport