Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

VEREIN NETZWERK zur Unterstützung von Insassen in Sonderhaftanstalten

Phone: 02256/82824

Mobile phone: 0664/73456120

Fax: 02256/82824

E-mail: helmreich.karl@aon.at

Description

Unterstützung von Menschen im Maßnahmevollzug (in NÖ: Justizanstalten Göllersdorf, Krems-Stein, Garsten), Begleitung durch regelmäßige Besuche, Angehörigengruppe (Wien), Öffentlichkeitsarbeit

Topics
Prison social care