Általánosabb tájékoztatás
Óvodák és óvodai csoportok
Lásd még
A fogyatékkal élők közlekedése
Fogyatékkal élők szociális integrációja
Gyermekkori fejlesztés