Specijalne informacije
Gluhost
Nagluhost
Pomagala za osobe sa oštećenjem sluha
Pogledaj također
Govorne mane
Poticaj razvitka
Višestruka hendikepiranost