Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Josef Stöber Vermittlungsagentur

3386 Pfaffing, Pfaffing 22

Mobile phone: 0680/3302548

Fax: 02749/8649

E-mail: josef.stoeber@gmail.com

E-mail: office@24stundenpflegejst.at

Website:

Description

Vermittlung von Betreuungskräften für 24-Stunden-Betreuung

Topics
Care round the clock