Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Fachgebiet Gesundheit - Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld

3180 Dörfl, Am Anger 2

Phone: 02762/9025-31570

E-mail: post.bhlf@noel.gv.at

Website:

Website:

Description

Topics
County council
Inoculations
Public Health Office
Tuberculosis