Vidite rezultate pretrage za "Vidne mane", sinonim za Vaš traženi pojam "sljepoća".

Specijalne informacije
Pomagala za osobe sa oštećenjem vida
Slabost vida – samopomoć
Pogledaj također
Bolesti očiju
Godišnji odmor za hendikepirane osobe
Poslovna integracija hendikepiranih osoba
Povlastice za prijevoz
Stanovanje bez barijera
Višestruka hendikepiranost