Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Online-Service: Heilbehelfe und Hilfsmittel

Website:

Website:

Website:

Topics
Technical aids for persons with disabilities
Technical aids for persons with hearing disability
Technical aids for persons with physical disability
Technical aids for persons with visual disability