Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Sozialversicherungsanstalt der Bauern

1030 Wien, Ghegastraße 1

Phone: 01/79706

Phone: 01/79706-2440 (Betriebshilfe-Hotline)

Fax: 01/79706-1300

E-mail: info@svb.at

Website:

Website:

Business Hours

Montag bis Donnerstag 8.00 - 15.00 Uhr, Freitag 8.00 - 13.00 Uhr
Topics
Accidents at work
Company support
Health insurance
Pensions