Nebyly nalezeny vhodné záznamy. Zadejte prosím nový dotaz!

Speciálnější informace
poplatek za rozhlas a televizi
poplatek za telefon
viz také
kulturní pas
orientační sazby sociálního blahobytu
poplatek za recept
sleva na jízdné