Speciálnější informace
doprovodná pomoc dětem při rozchodu rodičů
viz také
mediace
okresní soudy
rodič samoživitel
rodinná poradna