viz také
násilí vůči ženám
obchod se ženami
pohlavní choroby