viz také
odbory
pracovní inspekce
pracovní soudy
rovné zacházení