viz také
bydlení pro mladé lidi
dětská kultura / kultura pro mládež
dětský ombudsman
informace pro děti / mládež
mládežnické organizace a sítě
poradenství pro dívky
profesní integrace mladých
profesní orientace
úřad pro mladistvé
volnočasová zařízení pro mladé