viz také
násilí
násilí vůči dětem
nouzové ubytování osob bez obydlí
sexuální násilí
úřad pro mladistvé