obecnější informace
bezdomovectví
Speciálnější informace
bydlení s cílem sociální integrace
nouzové ubytování osob bez obydlí
viz také
bydlení pro matky s dětmi
denní centra pro osoby bez bydliště
lékařská péče pro osoby bez bydliště