Speciálnější informace
Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené
poruchy zraku svépomoc
viz také
bezbariérové bydlení
dovolená pro osoby zdravotně postižené
kombinované postižení
oční onemocnění
profesní integrace zdravotně postižených osob
sleva na jízdné