Speciálnější informace
denní centra pro psychicky nemocné osoby
gerontopsychiatrie
psychické choroby svépomoc
psychicky nemocní mladiství
sociálně psychiatrické služby
viz také
advokát pro pacienty
bydlení pro psychicky nemocné osoby
deprese
integrace psychicky nemocných do povolání
práce pro psychicky nemocné
psychosomatické potíže
psychoterapie
strach
závislost