viz také
denní centra pro osoby bez bydliště
finanční pomoc v nouzi
Sociální tržnice
základní finanční zajištění