Speciálnější informace
pečující rodinní příslušníci - nepřítomnost
viz také
hospicová pečovatelská dovolená
péče a poradenství doma
péče o nemocné
poradenství v oblasti péče a pečovatelství