Speciálnější informace
mobbing
násilí vůči dětem
násilí vůči starým lidem
násilí vůči ženám
obchod se ženami
sexuální násilí
stalking
viz také
informace pro děti / mládež
sexuální násilí