viz také
hospic a paliativní péče
péče o umírající
pečovatelské služby bez veřejné podpory
pečující rodinní příslušníci