viz také
ministerstvo pro ženské záležitosti
násilí vůči ženám
prostituce
sexuální násilí
zdraví žen