viz také
hospic a paliativní péče
hospicová pečovatelská dovolená
smutek