obecnější informace
hospic a paliativní péče
viz také
hospicová centra a centra paliativní péče