Speciálnější informace
hospicová centra a centra paliativní péče
hospicové mobilní služby
viz také
hospicová pečovatelská dovolená
péče o umírající
smutek