obecnější informace
pomoc obětem
viz také
kompenzace pachatel - oběť
násilí
oběti války