viz také
krizová intervence
náboženské vyznání
sociálně psychiatrické služby
telefonická pomoc