viz také
advokát pro pacienty
advokát pro zdravotně postižené
pečovatelský dozor
rezidenční advokát/rezidenční zastoupení