viz také
advokát pro pacienty
okresní soudy
rezidenční advokát/rezidenční zastoupení