viz také
advokát pro pacienty
opatrování na soudní nařízení
pečovatelské právní zastoupení
rezidenční advokát/rezidenční zastoupení
rovné zacházení