viz také
duchovní péče
krizová intervence
psychosociální akutní péče
smutek
telefonická pomoc